Home > Over KHBO > Onderwijsregeling >EVC-EVK

EVC-EVK: we houden rekening met je competenties en kwalificaties

In een flexibel hoger onderwijs kun je voor sommige opleidingsonderdelen een vrijstelling aanvragen. op basis van een ‘eerder verworven kwalificatie’ (EVK) of van een ‘eerder verworven competentie’ (EVC).

  • Als je bent overgestapt van de ene studie naar de andere of als je een nieuwe studie aanvat na je basisopleiding, kan het gebeuren dat je sommige opleidingsonderdelen of toch een sterk gelijkaardig opleidingsonderdeel reeds volgde en met succes daarover examen aflegde. Je hebt dan een creditbewijs ontvangen. Dat creditbewijs geldt als een ‘eerder verworven kwalificatie’ of EVK. Je kunt op die basis worden vrijgesteld: het heeft wellicht weinig zin om dezelfde inhouden nog een keer te volgen en erover examen af te leggen. 
  • Eerder verworven competenties (EVC) is een ander verhaal. Het kan gebeuren dat je je al doende en door ervaring een aantal competenties of vaardigheden hebt eigen gemaakt. Als je tien jaar in Duitsland hebt gewoond en je vat hier een studie aan waarin een cursus Duits (voor beginners) zit, dan heeft het misschien weinig zin dat je die lessen volgt en er examen over aflegt. Je kunt dan via een proef of assessment laten vaststellen dat je inderdaad zeer behoorlijk Duits kent. Als je de proef met goed gevolg aflegt, zal men verklaren dat je beschikt over een ‘eerder verworven competentie’ of EVC. Binnen de Associatie K.U.Leuven wordt zo’n EVC-attest door alle partners erkend als basis voor een vrijstelling.

Voor meer uitleg over hoe je die vrijstellingen kunt aanvragen: