Home > Voorzieningen > Studentenvoorzieningen - STUVO >Sociale dienst

Stel je vraag aan de Sociale dienst!

Je krijgt bij de Sociale dienst van STUVO een antwoord op je vragen i.v.m. je studentenstatuut, kinderbijslag, zelfstandig gaan wonen, studentenwerk, studiebeurs,…

Hoeveel bedraagt je studietoelage (studiebeurs), je studiegeld? Wanneer betaal je je studiegeld?
Wat zijn de voorwaarden voor een (renteloze) studielening of een STUVO-toelage?
Kan je een voorschot krijgen op je studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap?
Is het moeilijk je inschrijvingsgeld in één keer te betalen? 
Kom je in aanmerking voor een studiefinanciering bij aankoop van een laptop?
Welke financiële ondersteuning biedt STUVO bij het studeren met een functiebeperking? 
Enz. 

Ben je geïnteresseerd in het softwarepakket Kurzweil of SPRINTO bij lees- en schrijfproblemen?
Is de kost voor een hertesting dyslexie of doventolkuren te duur? 
Zoek je studiefinanciering m.b.t. extra hulpmiddelen, zoals extra kopiekaarten e.d.?
Enz. 

Wat als je studeert als zelfstandig, gehuwd of samenwonend student?
Wat zijn de gevolgen van je vakantiejob voor kinderbijslag, belastingen,...?
Wat met ziekteverzekering, wachttijd, werkloosheid,...?
Enz. 

Op zoek naar een studentenjob?
Je wilt weten hoeveel je mag verdienen?
Wat zijn de gevolgen van je vakantiejob voor de kinderbijslag?
Enz.

Hoeveel studiegeld moet ik betalen?
Wat kost het studiemateriaal?
Enz.
 

Sociale dienst STUVO-KHBO

Xaverianenstraat 3
B-8200 Brugge
Fax +32 50 30 52 89

Lieve Van Droogenbroeck - +32 50 30 52 92

Inge Eytorff - +32 50 30 52 93


Klik hier voor het spreekuur van de Sociale dienst van STUVO-KHBO.