Home > Voorzieningen > Studie- en studentenbegeleiding >Studie- en trajectbegeleiding

Studie- en trajectbegeleiding: we staan voor je klaar

In samenwerking met STUVO-KHBO (de Studentenvoorzieningen van de KHBO), heeft elk departement een studie- en trajectbegeleider, waar je voor volgende zaken terecht kunt:
 

Heb je moeite met het verwerken van grote pakken leerstof, leer je te globaal of te veel in detail, lukt je planning niet of heb je tips nodig tijdens de blok en examens? Je studie- en trajectbegeleider tracht samen met jou antwoorden te vinden via studievaardigheidssessies, individuele advies- of begeleidingsgesprekken, (online) studievaardigheidstesten en gerichte informatie.

Je hebt vragen bij het doorlopen van je traject? De studie- en trajectbegeleider helpt je afwegingen te maken bij de verschillende keuzes waarvoor je tijdens je traject kunt komen te staan. Zo kun je er langs gaan met vragen rond vrijstellingen of je leerkrediet. Heb je vragen over je individueel studieprogramma, dan is voor de campus Brugge ook de studie- en trajectbegeleider je aanspreekpunt. Voor de campus Oostende is dit het opleidingshoofd.

Je kunt verder van je studie- en trajectbegeleider ook advies krijgen bij je studieresultaten of als je je wilt heroriënteren, je eraan denkt te stoppen met studeren of je aan verder studeren denkt. Tot slot kun je ook informatie meekrijgen over het maken van een juiste studiekeuze en het 'afgestudeerd-zijn'. 

Bemoeilijkt je functiebeperking (dyslexie, AD(H)D, autismespectrumstoornis, beperkingen vanuit chronische medische aandoeningen of vanuit problemen met de geestelijke gezondheid,…) je studies? Samen met je studie- en trajectbegeleider wordt met de nodige discretie gekeken wat jouw vragen zijn en wat de mogelijkheden zijn om als school hierop in te spelen, zodat je maximale kansen krijgt. 

Je bent topsporter en je wilt je studies combineren met je trainingen en wedstrijden? Klop dan zeker eens aan bij je studie- en trajectbegeleider om te kijken of je in aanmerking komt voor specifieke faciliteiten, zoals gewettigde afwezigheden, verplaatsen van stages of labo’s,… 

Naast studeren met een functiebeperking of studeren met een topsportstatuut, bevind je je misschien in een nog andere situatie. Je bent een werkende student, een zelfstandige student, een student met een gezin, een anderstalige student, een beursstudent,…
Dan is de studie- en trajectbegeleider zeker ook een eerste aanspreekpunt voor informatie of advies. Deze zal je ook naar de gepaste personen doorverwijzen. 

Contact en spreekuur

Via Toledo kun je op de Community ‘Studie- en trajectbegeleiding’ nog tal van extra informatie vinden: online studievaardigheidstesten, algemene tips, nuttige documenten, interessante links, nuttige weetjes, informatie over de studievaardigheidssessies, mededelingen,…