Home > Voorzieningen > Studie- en studentenbegeleiding >Ombudswerking

Ombudswerking

Ombudspersonen   

Tijdens het academiejaar

Als er zich problemen voordoen met de dagelijkse organisatie van het onderwijs (roosters die niet juist zijn, een docent die nooit op tijd komt opdagen,…) kan je altijd terecht bij het opleidingshoofd of indien nodig bij het departementshoofd

Ombudspersonen

Tijdens de examenperiode

In situaties die wat moeilijker liggen, en waarin een gewoon gesprek geen oplossing brengt, wordt er tussen studenten en docenten bemiddeld. Dat komt vooral voor rond en tijdens de examenperioden. Dan kan je terecht bij de examenombudspersoon in elk departement.

Tijdens de examens zal hij/zij beoordelen of je vraag om een examen te verplaatsen terecht is of zal hij/zij je klacht over de opmerkingen van een docent onderzoeken. Hij/zij zal eventueel bemiddelen bij het zoeken naar een nieuwe examendatum. Soms zal de examenombudspersoon je probleem moeten bespreken met het departementshoofd, zeker als die een speciale toelating moet geven. 

Vertrouwenspersoon

Respectvol met elkaar omgaan, ook aan de KHBO, is een gouden regel. Helaas kan het gebeuren dat je wordt geconfronteerd met problemen in de sfeer van grensoverschrijdend gedrag of ernstig pesten. Je kan in zo’n geval op elk departement terecht bij een vertrouwenspersoon.

 

Contact