Home > Voorzieningen >Studie- en studentenbegeleiding

Studie- en studentenbegeleiding: voor ieder wat!

Aan de KHBO kan je als student vrij gebruik maken van de studie- en studentenbegeleiding. Je kan er voor tal van studentenzaken en vragen terecht. Steeds gaat het erom je studieloopbaan aangenamer te maken en hindernissen te helpen overbruggen.

Aanbod studie- en studentenbegeleiding

Voor vakinhoudelijke ondersteuning, tussenkomst van de ombuds en administratieve begeleiding, kan je respectievelijk aankloppen bij je docenten, de ombuds- en vertrouwenspersonen en het studentensecretariaat.

Elk departement beschikt ook over een studie- en trajectbegeleider. Je kan op hen rekenen voor vragen en ondersteuning bij je studievaardigheden, je individueel traject, het aanvragen van vrijstellingen, je zoektocht om je te heroriënteren of verder te studeren, je noden als werkende student, topsporter, student met functiebeperkingen,…

Verder kan je als student ook bij de Studentenvoorzieningen, STUVO-KHBO, terecht. Je vragen over studiefinanciering, op kot gaan, het statuut als zelfstandig, gehuwd of samenwonend student, vakantiejob, kinderbijslag, werkloosheid, kinderopvang, budgetplanning,… krijgen er een antwoord op maat. STUVO-KHBO staat ook voor je klaar bij twijfels rond studiekeuze, uitstelgedrag, faalangst, slaapstoornissen, angsten,… Daarnaast kan je van hen ook een cultureel en sportief aanbod verwachten, ondersteuning bij je ontspanning, je engagement in de studentenclub en mobiliteit.

Meer weten?  

Klik hier om via trefwoorden snel te vinden wat je zoekt.