Home > Over KHBO >Missie en onderwijsvisie

Missie en onderwijsvisie

Met de invoering van de bachelors en masters is de structuur van het hoger onderwijs ingrijpend gewijzigd. Volgens de onderwijsvisie van de KHBO worden jongeren via competentiegericht onderwijs niet alleen klaargestoomd voor hun latere beroep maar ook voor het leven.

Flexibilisering houdt in dat je zelf je studietraject kan samenstellen terwijl we ook rekening houden met je elders verworven kwalificatie of eerder verworden competenties (EVC-EVK). En in de engagementsverklaring lees je waarvoor de KHBO staat.