Home > Over KHBO > Algemene voorstelling >Welkomstwoord

De KHBO, een korte voorstelling

De KHBO telt vier departementen die een 40-tal afstudeerrichtingen aanbieden in vier studiegebieden: Gezondheidszorg, Handelswetenschappen & Bedrijfskunde, en Lerarenopleiding in Brugge, en Industriële Wetenschappen & Technologie in Oostende. Om de bestendige groei in goede banen te leiden en de geografische versnippering tegen te gaan werden de Brugse departementen, samen met de centrale diensten, vanaf het academiejaar 2008-2009 geconcentreerd in de nieuwe Campus Brugge langs de Expresweg in Sint-Michiels. Ons Oostends departement Industriële Wetenschappen & Technologie blijft behouden op haar vertrouwde locatie aan de Zeedijk. Daarnaast zijn de voor Vlaanderen unieke luchtvaartopleidingen sinds september 2007 ondergebracht in het gloednieuwe Vlaams Luchtvaartcentrum op de internationale luchthaven Oostende-Brugge.

De KHBO biedt als hogeschool beroeps- en academisch georiënteerde opleidingen aan. We beschikken over een brede waaier van opleidingen op het niveau van professionele bachelor en academische bachelor en master, waarvan een aantal uniek zijn in Vlaanderen. Ons opleidingenaanbod richt zich tot jongeren die na het secundair onderwijs een hogere basisopleiding willen volgen, mensen uit het beroepsleven die zich willen bijscholen of specialiseren, of zij die zich volledig willen heroriënteren. Onze opleidingen worden dankzij de nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen continu afgestemd op de noden van de praktijkwereld. Vandaar dat onze opleidingen niet alleen beroepsgericht maar ook grensoverschrijdend zijn uitgewerkt door inhoudelijke samenwerking met buitenlandse instellingen en uitwisselingsprogramma’s.

De KHBO kiest voor een competentiegericht onderwijs waarbij het leren van de student centraal staat om hen optimaal voor te bereiden op hun latere beroepsleven. Jonge werkkrachten moeten immers niet alleen de noodzakelijke basiskennis worden bijgebracht maar ook flexibel zijn en beschikken over een goed ontwikkeld en creatief probleemoplossend vermogen. En bovendien moeten ze kunnen terugvallen op goede sociale en communicatieve vaardigheden. In onze opleidingen wordt daarbij op doorgedreven wijze gebruik gemaakt van informatie- en communicatietechnologie.

We willen ons als hogeschool niet alleen ten dienste stellen van de studenten door hen optimaal voor te bereiden op hun latere beroepsleven maar ook van de regio waarin we opereren. Dit betekent dat we bij het maken van keuzes met betrekking tot de uitbouw van ons opleidingenaanbod, de keuzes op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en bij het uitvoeren van projectmatig wetenschappelijk onderzoek, ook voeling houden met de sociaal-economische behoeften van onze regio. Daarnaast hebben we oog voor de ethische dimensie van het werkveld. We profileren ons duidelijk als een katholieke “waardenvolle” onderwijsinstelling, met respect voor andersdenkenden. 

Samen met elf andere Vlaamse hogescholen en de KU Leuven maken we deel uit van de Associatie KU Leuven. Deze associatie is - met ruim 70.000 studenten gespreid over 23 Vlaamse steden - de grootste van Vlaanderen. Die samenwerking met de Leuvense universiteit biedt de kans om de opleidingen maximaal op elkaar af te stemmen. Daardoor is de drempel minimaal voor onze afgestudeerden die zich willen vervolmaken aan de Leuvense universiteit. En voor onze studenten betekent dit een garantie van het wetenschappelijke karakter van onze academische opleidingen en een kwaliteitsstimulans voor de professionele programma’s.