Home > Opleidingen >Algemene info

Voor elk wat wils!

De KHBO biedt een brede waaier van opleidingen met in totaal een kleine 50 afstudeerrichtingen of specialisaties in de basisopleidingen. Die opleidingen behoren tot vier studiegebieden, die elk ook een eigen departement vormen:

 • Gezondheidszorg

 • Handelswetenschappen & Bedrijfskunde

 • Industriële Wetenschappen & Technologie

 • Lerarenopleiding

   

Gezondheidszorg (Brugge)

 • Biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie
 • Ergotherapie
 • Logopedie en audiologie, afstudeerrichtingen logopedie en audiologie
 • Verpleegkunde, keuzetrajecten ziekenhuis-, kinder-, geriatrische, psychiatrische en sociale verpleegkunde
 • Voedings- en dieetkunde
 • Vroedkunde
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (eerste twee jaar van de academische bachelor, KU Leuven)

Handelswetenschappen & Bedrijfskunde (Brugge)

 • Bedrijfsmanagement, afstudeerrichtingen accountancy-fiscaliteit, rechtspraktijk en sport- en cultuurmanagement
 • Office management, afstudeerrichtingen bedrijfsvertaler-tolk en management assistant (met keuzetraject HR Officer)
 • Toerisme en recreatiemanagement, specialisaties reisbureau, touroperator en toeristische diensten en evenementen
 • Hotelmanagement

Industriële Wetenschappen & Technologie (Oostende)

 • Bouw (professionele bachelor)
 • Chemie, afstudeerrichting chemie (professionele bachelor)
 • Elektromechanica, afstudeerrichtingen elektromechanica en automatisering (professionele bachelor)
 • Elektronica-ICT, afstudeerrichtingen elektronica en ICT (professionele bachelor)
 • Luchtvaart, afstudeerrichtingen luchtvaarttechnologie en aspirant-lijnpiloot (professionele bachelor)
 • Bouwkunde (academische bachelor en master, KU Leuven)
 • Elektromechanica, afstudeerrichtingen elektromechanica en luchtvaarttechnologie (academische bachelor en master, KU Leuven)
 • Elektronica-ICT, afstudeerrichtingen elektronica en ICT (academische bachelor en master, KU Leuven)
 • Kunststofverwerking (academische bachelor en master, KU Leuven)
 • Energie, afstudeerrichtingen hernieuwbare energie en automatisering (master, KU Leuven)

Lerarenopleiding (Brugge)

 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs: dagopleiding en avondopleiding (met speciaal traject voor werkstudenten)
 • Secundair onderwijs: Frans, Engels, Nederlands, wiskunde, economie, mechanica, elektriciteit, technologische opvoeding/techniek, informatica, plastische opvoeding, project kunstvakken, project algemene vakken, katholieke godsdienst, biologie/natuurwetenschappen, aardrijkskunde/maatschappelijke vorming, geschiedenis/maatschappelijke vorming, fysica/natuurwetenschappen

Soorten opleidingen

Wat basisopleidingen betreft bieden we zowel professionele bachelors aan als academische bachelors en masters. De professionele bachelors zijn een meer praktijkgerichte opleiding in één cyclus van zes semesters of drie academiejaren of in totaal 180 studiepunten.

Een academische bachelor omvat eveneens 180 studiepunten gespreid over zes semesters of drie academiejaren maar vormt de voorbereiding op een master, die op zijn beurt twee semesters of 60 studiepunten vertegenwoordigt.

Naast die basisopleidingen bieden we als KHBO een breed aanbod aan op het vlak van levenslang leren:

 • Specifieke lerarenopleiding i.s.m. CVO-VTI Brugge
 • Bachelors na bachelor (Banaba): Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg, operatieverpleegkunde, zorgverbreding en remediërend leten
 • Masters na master (Manama): Industriële kunststofverwerking (KU Leuven)
 • Postgraduaten: o.a. accounting & controlling, fiscale wetenschappen, supply chain management, oncologie, acupunctuur, operatieverpleegkunde, pacemaker en ICD-technieker, diabeteseducator, electronic design and integration technologies, avionica, zorgleraar
 • Schakelprogramma’s: van gebrevetteerde/gediplomeerde naar bachelor in de verpleegkunde, van professionele bachelor in de technologie naar master in de industriële wetenschappen (KU Leuven), van bachelor in toerisme en recreatiemanagement naar master in toerisme (KU Leuven), alsook specifieke trajecten via EVK (eerder verworven kennis) voor het bekomen van een bijkomend onderwijsvak (secundair onderwijs), katholieke godsdienst (kleuter- en lager onderwijs), lager onderwijs na kleuteronderwijs...
 • Expert classes vennootschapsrecht, bedrijfsmanagement, vermogens- en successieplanning, management van cultuurorganisaties, master class financial management en kortlopende opleidingen zoals integratie Office-programma's, beleggingsleer, internet marketing... (www.bruggebusinessschool.be)
 • Permanente vorming: meerdaagse opleidingen, studiedagen …
 • Neem ook een kijkje op de opleidingsdatabank van de Associatie K.U.Leuven zodat je wegwijs raakt in het aanbod van vervolgopleidingen.