Home >Onderzoek

Onderzoek

De Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende beschikt over een aantal onderzoekslaboratoria en expertisecentra. Deze laboratoria en expertisecentra ontwikkelen onderzoeksprojecten en stellen ook hun kennis, ervaring en uitrusting ten dienste van externen.

Voor het departement Industriële Wetenschappen en Technologie gebeurt de dienstverlening naar externen via het  Technologisch Centrum .

Het Spellenarchief van het Departement Lerarenopleiding is een studiecentrum dat de mogelijkheden van klassieke bord- en gezelschapsspellen promoot en ondersteunt, en ook de nodige ondersteuning verleent aan gebruikers. 

De KHBO participeert actief in Greenbridge Incubator in Oostende-Plassendale. Via deze incubator worden faciliteiten geboden aan jonge hoogtechnologische starters, waaronder spin-offs van de UGent en de KHBO, om hen te ondersteunen in de groei van hun bedrijf.