Home > Voorzieningen >Medezeggenschap

Doe je zeg!

Inspraak en democratie zijn in onze hogeschool geen loze begrippen. Omdat je je goed in je vel zou voelen bij ons beschikken we over een aantal organen waarin de studenten zijn vertegenwoordigd. Zodat ook jij een zeg hebt in de werking en het beleid van onze hogeschool. 
 
Elk jaar wordt op hogeschoolniveau een studentenraad verkozen. In de departementen bestaan er eigen studentenfora of andere overlegmomenten.

Jaarlijks worden ook studentenvertegenwoordigers verkozen voor de Academische Raad, de Departementale Raden en de  Raad van Bestuur van STUVO-KHBO vzw.

De spelregels van de studentenparticipatie op de KHBO worden geconcretiseerd in een participatiereglement. Het participatiereglement maakt via artikel I.125 deel uit van het Onderwijs- en examenreglement van de KHBO.

Zie ook hier voor info over de departementale, academische en studentenraden, alsook STUVO-KHBO.