Home > Opleidingen >Master

Master

De academische opleidingen aan KHBO worden vanaf 2013-2014 KU Leuven-opleidingen. Je volgt les in Brugge of Oostende. Na je studies ontvang je een volwaardig KU Leuven-diploma. Lees meer over de integratie.
De master is een vervolgopleiding op een academische bachelor en omvat 60 studiepunten, gespreid over twee semesters of één academiejaar. Maar ook met een professionele bachelor, dus het vroegere graduaatsdiploma, kan je via schakelprogramma’s een master kan behalen.

Vroeger omvatte een opleiding tot licentiaat of industrieel ingenieur twee cycli van telkens twee jaar. Beëindigde je met succes de eerste cyclus van twee jaar, dan werd je kandidaat, de tweede cyclus van twee jaar leverde je een diploma op van licentiaat of industrieel ingenieur.

De twee cycli-opleidingen hebben echter een heel andere structuur gekregen. De twee cycli van telkens twee jaar zijn vervangen door een eerste cyclus van drie jaar (zes semesters of drie academiejaren met 180 studiepunten), die leidt tot de graad van academische bachelor. Een tweede cyclus van één jaar (twee semesters of één academiejaar met 60 studiepunten) levert een master op.

De KHBO biedt masters aan in het departement Industriële Wetenschappen & Technologie in Oostende.