Home > Onderzoek > Onderzoeks- en expertisecentra >Technologisch Centrum

Technologisch Centrum: KHBO ten dienste van het bedrijfsleven

Het departement Industriële Wetenschappen en Technologie in Oostende stelt al jarenlang zijn kennis, ervaring en laboratoria ten dienste van derden. Men kan er terecht voor onderzoek, ontwikkeling, advies en specifieke opleiding. Ook is financiële ondersteuning vanwege de Vlaamse gemeenschap mogelijk via het IWT, wat staat voor Innovatie door Wetenschap en Technologie.

De afdeling elektronica houdt zich naast de automatisering van systemen via PC (Personal Computer) en PLC (Programmable Logic Controller) ook bezig met enkele speerpunten van de huidige nieuwe technologieën. Zo beschikt het lab over een ruime ervaring in de studie en het ontwerp van elektromagnetische compatibiliteitstoepassingen (EMC) en aanverwante meettechnieken. Een afgeschermde ruimte en bijbehorende meetinfrastructuur staan ter beschikking voor het uitvoeren van speciale EMC-metingen. Ook voor het ontwerp en de realisatie van bijbehorende prototypes van diverse micro-elektronische schakelingen is de nodige uitrusting beschikbaar. En in het domein van microgolftheorie werden in opdracht van industriële partners al tal van ontwerpen en toepassingen gerealiseerd.

De afdeling elektromechanica beschikt over vrij geavanceerde middelen bij de Computer Aided Design en Computer Aided Manufacturing technieken (CAD-CAM) en het onderzoek van software. Aan de hand van gespecialiseerde computer- en meetapparatuur kunnen sterkteberekeningen en analyses van het trillingsgedrag van structuren worden uitgevoerd.

Ook maakt de afdeling deel uit van de competentiepool “Flanders Plastic Vision” en beschikt ze over een lab kunststofvormgevingstechnieken waar onder andere kunststofstromingen kunnen gesimuleerd worden en waar kunststoffen kunnen gekarakteriseerd worden.

Het laboratorium van de afdeling bouwkunde heeft op zijn beurt een beperkte erkenning voor grondonderzoek. Talrijke proeven worden uitgevoerd op cement, beton, mortels, hout en andere constructie-elementen. Het lab beschikt over een proefvloer om testen bij diverse hoge belastingen uit te voeren. Daarnaast is het Technologisch Centrum actief op het vlak van multimedia-ontwikkeling en informatica-ICT.

De afdeling chemie-biochemie kan bogen op een jarenlange ervaring op het vlak van fysicochemische en bacteriologische analyses van proces-, drink- en afvalwater en microbiologisch onderzoek van voedingswaren. Door het uitvoeren van de gepaste analyses kunnen tal van fysische, chemische en materiaalkundige eigenschappen van industriële producten kwalitatief en kwantitatief worden bepaald. Informatie wordt niet alleen verzameld maar ook geïnterpreteerd. Voor belangrijke Vlaamse chemische bedrijven worden opleidingen op maat georganiseerd. Het Technologisch Centrum heeft ervaring in de volgende domeinen: onderzoek van materialen, organische synthese en aanverwante analyses, het bepalen van fysische constanten van minerale oliën, fysico-chemische analyses van diverse types water en onderzoek van voedingswaren volgens normmethoden.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot:

KHBO Campus Oostende, Zeedijk 101, 8400 Oostende, 059 56 90 00, iwt.info@khbo.be.