Home > Over KHBO > Algemene voorstelling >Nieuwe Campus Brugge

Nieuwe Campus Brugge!

Voorkant nieuwe campus Brugge
Kant Expressweg met het studielandschap

NIEUWE CONTACTGEGEVENS

Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge

t 050 30 51 00

f 050 30 51 01

info@khbo.be

Bereikbaarheid: www.khbo.be/contactinfo

 

De KHBO nam in het academiejaar 2008-09 de gloednieuwe Campus Brugge in gebruik. Daarmee centraliseerde de hogeschool zijn onderwijsactiviteiten die tot voor kort verspreid waren over Brugs grondgebied: de departementen Lerarenopleiding, Gezondheidszorg en Handelswetenschappen & Bedrijfskunde, alsook de algemene directie en centrale diensten.

De expressieve, dynamische vormgeving van architecten Johan Bosschem en Jan De Vloed geeft uiting aan de nieuwste evoluties inzake overdracht van kennis en competenties in het hoger onderwijs. Belangrijk daarbij is dat de campus een visueel baken vormt dat de aanwezigheid accentueert van kwalitatief hoger onderwijs in de regio. Hoofdaannemer was STRABAG.

De campus werd volledig geïntegreerd in de directe omgeving, met maximaal respect voor de buurtbewoners. Met 450 parkeerplaatsen, 790 fietsstallingen en een KHBO-bushalte is bovendien maximaal gedacht aan de mobiliteit.

De nieuwe campus is goed voor 280 personeelsleden, een kleine 2.900 studenten in de basisopleidingen, 100 in de voortgezette opleidingen en 4.000 deelnemers aan de posthogeschoolvormingen. De KHBO maakt samen met elf andere hogescholen deel uit van de Associatie K.U.Leuven.

Ontmoetingsplaats voor studenten en personeel

Het centrale atrium met grote onthaalruimte is dé ontmoetingsplaats voor studenten en personeel, met ruime trappen en open galerijen waarin deels afgescheiden studie-eilanden zijn geïntegreerd. De hele buitenruimte is trouwens geconcipieerd als een grote ontmoetingsplaats, vandaar dat er veel aandacht werd besteed aan de aanleg van groen met zitblokken en een ligweide opgevat als amfitheater.

De grote bibliotheek met studielandschap en Spellenarchief, gespreid over twee verdiepingen, is het centrum van kennis en competentie. Door de opvallende glaspartij, kant Expresweg, is dit meteen ook het architecturale uitstalraam van de nieuwe campus.

Daarnaast zijn er drie auditoria met respectievelijk 350 en tweemaal 150 zitplaatsen, van elkaar gescheiden met verplaatsbare akoestische wanden. Die kunnen worden samengevoegd tot één indrukwekkend groot auditorium met 650 zitplaatsen, meteen een belangrijke aanwinst voor de congresinfrastructuur in Brugge.

Op het gelijkvloers bevindt er zich een cafetaria met 450 plaatsen. Als visueel sluitstuk is er op het hoogste niveau van het atrium de ‘stille ruimte’, een kunstintegratieproject ontworpen door beeldend kunstenares en fotografe Christine Deboosere.

IW&T-opleidingen verhuizen op termijn naar Brugge

De opleidingen van het departement Industriële Wetenschappen & Technologie zijn momenteel nog ondergebracht in de Campus Oostende maar verhuizen op termijn naar Brugge. Op de site van de vroegere Brugse KHBO Campus Sint-Michiel aan de Spoorwegstraat wordt een nieuwe campus gebouwd.

De KHBO laat Oostende echter niet los want de luchtvaartopleidingen met zijn 160 studenten blijven in het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. Daarnaast werkt de KHBO mee aan de oprichting van een Expertisecentrum Bouw in Oostende.