Home > Over KHBO > Nieuws > 2008 >Chemie scoort goed

Opleiding chemie behaalt hoge score bij doorlichting

De opleiding professionele bachelor in de chemie van het departement Industriële Wetenschappen en Technologie op de campus Oostende, behaalde bij een recente doorlichting door de Vlaamse overheid een opvallend hoge score. Dit moet op korte termijn leiden tot een accreditatie van de opleiding door de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie.

Vlaanderen en Nederland behoren tot de Europese koplopers bij de realisatie van één van de belangrijkste doelstellingen van de Bologna-verklaring: bijdragen tot een verhoogde vergelijkbaarheid van kwaliteitszorgsystemen. Want, net zoals in de bedrijven, is in het hoger onderwijs kwaliteitszorg een belangrijke pijler geworden. En kwaliteit moet meetbaar en aantoonbaar zijn via een doorlichting.

De doorlichting van de opleiding bachelor in de chemie, met afstudeerrichtingen chemie en milieuzorg, ging al in 2006 van start met de opmaak van een zelfevaluatierapport. Een departementaal team van docenten en studenten heeft onder coördinatie van opleidingshoofd Luc Scherpereel een rapport opgemaakt inzake de kwaliteit die KHBO biedt op het vlak van onder andere het opleidingsprogramma, het personeelskader, de voorzieningen voor studenten en de resultaten.

Op basis van dit rapport onderging de opleiding dan een audit door een visitatiecommissie, samengesteld door de VLHORA, de Vlaamse Hogescholenraad. Directie, docenten, studenten en oud-studenten, stagebegeleiders en werkgevers werden bevraagd over de juistheid van de gegevens die in het rapport werden verstrekt. De resultaten van deze doorlichting werden nu gepubliceerd in een visitatierapport.

Op alle onderwerpen scoort de opleiding bachelor in de chemie van KHBO een voldoende. Dit is belangrijk aangezien men op dit overkoepelende niveau enkel een voldoende of onvoldoende kan behalen. Per onderwerp zijn er wel een aantal facetten waarop een onvoldoende, voldoende, goed of excellent kan worden gequoteerd. Hier scoort de opleiding chemie meer goed dan voldoende.

Op de vraag of een ‘excellent’ er niet in zat nuanceert Luc Scherpereel: “Net zoals andere hogescholen zitten de opleidingen van KHBO, dus ook de opleiding chemie, in een proces van verandering. De flexibilisering van het programma, de implementatie van het competentiegericht onderwijs en de uitwerking van een kwaliteitszorgsysteem gebeuren niet van vandaag op morgen. Dit vraagt heel wat inspanningen op alle niveaus, van studenten tot directie. Gezien kwaliteitszorg daarenboven een proces is van continue verbetering, is het behalen van de hoogste score bij een eerste doorlichting misschien zelfs niet gewenst. Geen enkele hogeschool in Vlaanderen scoort trouwens een excellent bij een eerste doorlichting.”

Net op basis van de aanbevelingen tot verbetering door de visitatiecommissie is het nu weer aan de opleiding chemie om verbeterprocessen op touw te zetten. Opleidingshoofd Luc Scherpereel en departementshoofd Wim Haegeman zien hierin een zoveelste uitdaging om de kwaliteit van de opleiding tot professionele bachelor in de chemie verder te ontwikkelen tot het allerbeste niveau.

Twee grote troeven van de opleiding chemie zijn de erkenning door de Vlaamse overheid (dienst milieu-inspectie) van de afstudeerrichting milieuzorg als opleiding tot milieucoördinator B, en de mogelijkheid tot verder studeren. Ongeveer de helft van de afgestudeerden zet immers de stap naar een masteropleiding.