Home > Over KHBO > Nieuws > 2008 >Videoseminarie rond speelplaatsen

Marc Armitage geeft videoseminarie: 'Het perspectief van kinderen op schoolspeelplaatsen'

Leerlingen brengen er een belangrijk deel van hun schooltijd door, maar we horen er enkel over wanneer er problemen zijn. Ze leveren sterke herinneringen (en verhalen!) op, maar meestal gaat het toch om pestkoppen, tekort aan toezicht, losse tegels en vandalisme. Waarom vinden we wat in de klassen gebeurt zo belangrijk, maar wat er net buiten gebeurt net niet?

Marc Armitage, een Brits sociaal werker, stelde zich die vraag in de jaren 1980 al. Hij hielp een aantal scholen in en rond Hull met knap advies: een doel schilderen, de uren van de speeltijden verleggen, de architectuur van open ruimtes en verborgen hoekjes aanpassen. Daarvoor baseerde hij zich op nauwgezette observaties van kinderen-in-actie, gesprekken met oud-leerlingen en ander onderzoek. Hij werd een speelplaats-expert, met een adviesbedrijfje Playpeople, dat door onderwijsbesturen in Wales, de Midlands en Zweden werd ingeschakeld.

En nu ook Vlaanderen. Volgende maandag, 21 april 2008, komt Marc Armitage in Brugge een videoseminarie houden over schoolspeelplaatsen. Hij gaat daarbij in dialoog met studenten en schooldirecties over hun speelplaatsen, zowel in de zaal in Brugge, als via videoverbinding met deelnemers in Kortrijk en Leuven. De volgende dag bezoekt hij enkele schoolspeelplaatsen in Sint-Andries en Kristus-Koning.

Mocht u een afspraak willen maken voor een gesprek met Armitage, dan kan dat altijd via Karl Catteeuw (0499 43 28 43).

Het seminarie op maandag 21 april begint om 18.30 uur en loopt tot 20.30 uur, in het auditorium van de KHBO in de campus Sint-Michiel, Spoorwegstraat 12, 8200 Sint-Michiels. Dinsdag 22 april bezoekt hij een aantal speelplaatsen van Brugse scholen. Het initiatief gaat uit van een aantal lerarenopleidingen, die binnen de Associatie K.U.Leuven samenwerken: de lerarenopleiding van de KHBO, de voormalige GPB-opleiding van CVO VIVO en de K.U.Leuven Campus Kortrijk. De Academische Lerarenopleiding van de K.U.Leuven en AVNet sloten zich bij het project aan.

De website van het seminarie is www.schoolofeducation.eu/oo21/,  die van Armitage is www.playpeople.se/