Home > Opleidingen > Professionele bachelor > Onderwijs: kleuteronderwijs > Programma > Studieduur en traject >Muzisch project

Projecten: muzisch project

KHBO-studenten brengen muzisch project voor en met jonge kinderen

Van 13 tot 20 mei 2008 werkten een zeventigtal laatstejaarsstudenten van de KHBO- lerarenopleiding afdeling Kleuteronderwijs aan een muzisch project.

Foto van een studente in vol ornaat

 

 

Als apotheose verzorgden ze op 19 en 20 mei een reeks voorstellingen in vier Brugse oefenscholen die op hun beurt zusterscholen uitnodigden:
- Basisschool van het Sint-Lodewijkscollege (Spoorwegstraat) en Immaculata
- De Wimpel
- Olva, de Touwladder, De Boomgaad en het paviljoen
- Sint-Andreas (Garenmarkt)
Het werd een muzisch interactief gebeuren voor en met een 600-tal jonge kinderen van de tweede en derde kleuterklas en het eerste leerjaar.

De KHBO-studenten kunnen met zo’n muzisch project hun muzische vorming in de praktijk brengen en toetsen aan kinderen bij wie ze vanaf september 2008 in de klas staan. Daarnaast komen nog andere belangrijke vaardigheden en attitudes aan bod zoals: initiatief nemen, vergaderingen leiden, verslagen maken en opvolgen, communiceren binnen een groep, samenwerken, enz.

Meer sfeerbeelden vind je binnenkort hier

Concept:

Voorbereiding:

  • Je werkt met ca. 15 studenten aan een project. Hiervoor heb je de beschikking over een budget en een vaste begeleidende docent. Je overlegt met de medestudenten uit je groep hoe je een opgelegd prentenboek verwerkt in een ‘muzische interactieve opvoering’. Na een viertal voorbereidingsdagen is het resultaat een voorstelling waarbij kinderen niet enkel publiek zijn, maar ook kunnen deelnemen aan het gebeuren. Hierbij moeten de verschillende muzische domeinen aan bod komen.

Uitvoering:

  • Na de voorbereidingsfase trek je met jouw groep naar een basisschool in de buurt om jullie project verder gestalte te geven: je moet dus onderzoeken wat haalbaar is binnen het vooropgestelde budget en in de beschikbare ruimte.

 

Voor het muzisch project werkt de Lerarenopleiding Kleuteronderwijs samen met 4 basisscholen: 4 scholen die tijdens het academiejaar nauw samenwerken met de opleiding voor de praktijk van het eerste en/of tweede jaar.