Home > Over KHBO > Onderwijsregeling >Krachtige leeromgeving

Krachtige leeromgeving

Een hogeschool krijgt maar de studenten die ze verdient.
Daarom nemen vele docenten de laatste jaren een aantal vernieuwende én succesvolle initiatieven.
Enkele voorbeelden van nieuwe krachtige leeromgevingen:

  • Docenten kiezen voor actieve werkvormen zoals vakoverschrijdende en zelfs multidisciplinaire projecten, werken met realistische casussen, vaardigheden trainen in speciaal daarvoor uitgeruste lokalen, problemen uitspitten d.m.v. actie-onderzoek, allerlei spelvormen en simulaties.
  • Studietrajectbegeleiders begeleiden studenten in hun keuze voor flexibele leertrajecten en geïndividualiseerde programma’s.
  • Docenten zorgen voor een sterke ICT-ondersteuning via on-line oefenmateriaal en testmateriaal, een elektronisch leerplatform, het laptopproject.
  • Studenten leren uit ervaring via uitgekiende stageopdrachten, reflectie zowel individueel als in groep, persoonlijke coaching.
  • In de evaluatie is er meer aandacht voor papers, presentaties, opdrachten, inbreng van de (mede)studenten.
  • De verwachtingen van het werkveld zijn het uitgangspunt voor de stageopdrachten.