Home > Onderzoek > Spellenarchief >Navorming

Navormingsaanbod academiejaar 2013-2014

Het Spellenarchief biedt zowel nascholingen aan voor het onderwijs als voor de sociale sector.
Ook voor studenten bieden we een aantal vormingssessies aan.

Nascholing onderwijs

Onze nascholingen voor het onderwijs zijn terug te vinden op de website van het Eekhoutcentrum.

 

Nascholing sociale sector

We maken een onderscheid tussen nascholingen voor een volledig team en nascholingen waarop personen individueel (open aanbod) kunnen inschrijven.

 

TEAM

Het is mogelijk om met een volledig team een nascholing te volgen.  Een nascholing kost 450 euro per half dagdeel (9 tot 12u of 13.30 tot 16.30u).
Reserveren en meer informatie verkrijgen kan per e-mail naar spellenarchief@vives.be.
Alle nascholingen gaan steeds door in het Spellenarchief, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge.

Mogelijke teamgerichte nascholingen:

 • Spellen in de leefgroep… veel meer dan enkel een invulling van vrije tijd
 • Spellen als meerwaarde tijdens individueel werk/therapie 
 • Spellen in de ouderenzorg
 • Spellen als hulpmiddel binnen de geestelijke gezondheidszorg
 • Trainen van sociale vaardigheden a.d.h. van spellen
 • Spellen en perspectiefneming
 • Coöperatief samenspelen… met spellen als hulpmiddel
 • Opstarten van een uitleendienst voor spellen
 • Spellen voor buitenschoolse kinderopvang
 • Gebruik van spellen bij het begeleiden van gezinnen
   

OPEN

Naast de teamgerichte nascholingen bieden we ook individugerichte nascholingen aan rond het gebruik van spellen.
Het is mogelijk om als individueel persoon in te schrijven.
In het academiejaar 2013-2014 worden volgende nascholingen aangeboden:

maandag 30/9/2013: Spellen en perspectiefneming   9 – 16u

Met perspectiefneming wordt het sociale inlevingsvermogen bedoeld.
We onderscheiden hierbij 3 belangrijke categorieën: de visuele (zien), affectieve (voelen) en conceptuele (denken) perspectiefneming.
Om rond deze vaardigheden te werken, bestaan er heel wat bruikbare spellen.
Denk bv. maar aan ‘pokeren’ om de gedachten/bedoelingen van andere spelers in te schatten.
 

vrijdag 11/10/2013: Coöperatief samenspelen… met spellen als hulpmiddel   9 – 12u

Samenwerken is niet voor iedereen en in elke situatie even gemakkelijk.
Coöperatieve gezelschapsspellen zijn een hulpmiddel om te leren samen spelen, samenwerken of compromissen te zoeken.
We stellen een aantal coöperatieve spellen voor en proberen ze samen uit.

 

vrijdag 22/11/2013: Spellen in de leefgroep … veel meer dan enkel een invulling van vrije tijd    9 – 16u
Het spelen van spellen in een leefgroepsgebeuren is niet enkel een (aangenaam) invullen van vrije tijd.
Spellen zijn ideale hulpmiddelen om op een leuke en ongedwongen manier een aantal vaardigheden te trainen.
Deze vorming richt zich voornamelijk naar leefgroepwerkers.
 

vrijdag 13/12/2013: Opstarten van een uitleendienst voor spellen     9 - 12u
Waarop let je het best bij het uitbouwen van een eigen uitleendienst voor spellen?
Met hoeveel spellen kun je starten en welke spellen koop je het best aan?
In deze sessie geven we tips rond het uitbouwen van een eigen catalogus, het uitlenen van de spellen en de bekendmaking bij collega’s.

 

maandag 3/2/2014:  Gebruik van spellen bij het begeleiden van gezinnen    9 – 12u
 

Gezelschapsspellen hebben een grote meerwaarde in het werken met gezinnen. Ze kunnen aangewend worden tijdens
kennismakingsgesprekken om na te gaan hoe de verhoudingen liggen binnen een gezin, maar ook bij het werken rond
een aantal vaardigheden (samenwerken – samen iets positiefs doen...)
Daarnaast zijn gezelschapsspellen een ideale gezinsactiviteit om de vrije tijd zinvol in te vullen.

vrij 14/3/2014: Spellen als meerwaarde tijdens individueel werk/therapie   9 – 16u - VOLZET


Tijdens het individueel werk/therapie worden heel regelmatig spellen gebruikt als beloning voor het goede werken van het kind.
Vele spellen zijn echter ook uiterst geschikt om vaardigheden aan te leren, als tussenruimte om op veiligere manier over
bepaalde onderwerpen te spreken. Deze vorming richt zich op hulpverleners die individueel of met kleine groepen (max. 2 à 3 personen) werken.

VOLZET

 

ma 28/4/2014: Oefenen van emotionele en sociale vaardigheden a.d.h.v. spellen    9 – 12u - VOLZET


Overleggen, eerlijk spelen, samenwerken, luisteren naar elkaar, opkomen voor jezelf...:
h
et zijn allemaal vaardigheden die aan de hand van gezelschapsspellen kunnen ingeoefend worden.
Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar spellen om sociale vaardigheden te trainen.
We bekijken spellen in verschillende categorieën en testen ze zelf ook uit.

 

vrij 9/5/2014:  Spellen in de ouderenzorg    9 – 16u - VOLZET


Binnen de ouderenzorg kunnen spellen gebruikt worden als een aangename invulling van vrije momenten, activiteiten…
Maar spellen kunnen ook tal van vaardigheden op peil houden zoals: de cognitieve capaciteiten, motorische vaardigheden,…
Goed gekozen spellen zijn m.a.w. ideale hulpmiddelen om de levenskwaliteit van onze ouderen zo optimaal mogelijk te houden.

VOLZET

vrij 26/9/2014: Spellen in de ouderenzorg 9 – 16u

Binnen de ouderenzorg kunnen spellen gebruikt worden als een aangename invulling van vrije momenten, activiteiten…
Maar spellen kunnen ook tal van vaardigheden op peil houden zoals: de cognitieve capaciteiten, motorische vaardigheden,…
Goed gekozen spellen zijn m.a.w. ideale hulpmiddelen om de levenskwaliteit van onze ouderen zo optimaal mogelijk te houden.

• In deze sessie worden spellen voorgesteld en uitgetest.
• Doelgroep: begeleiders in de ouderenzorg
• Duur sessie: van 9 tot 16 uur met broodjesmaaltijd
• Plaats: Vives Spellenarchief, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
• Prijs: 80 euro

Inschrijven

 

vrijdag 10/10/2014: Spellen als meerwaarde tijdens individuele therapie   9 – 16u

 

Tijdens het individueel werk/therapie worden heel regelmatig spellen gebruikt als beloning voor het goede werken van het kind.
Vele spellen zijn echter ook uiterst geschikt om vaardigheden aan te leren, als tussenruimte om op veiligere manier over
bepaalde onderwerpen te spreken. Deze vorming richt zich op hulpverleners die individueel of met kleine groepen (max. 2 à 3 personen) werken.

inschrijven

vrijdag 7/11/2014: Oefenen van emotionele en sociale vaardigheden a.d.h.v. spellen 9 – 12u

 

Overleggen, eerlijk spelen, samenwerken, luisteren naar elkaar, opkomen voor jezelf...:
het zijn allemaal vaardigheden die aan de hand van gezelschapsspellen kunnen ingeoefend worden.
Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar spellen om sociale vaardigheden te trainen.
We bekijken spellen in verschillende categorieën en testen ze zelf ook uit.

• In deze sessie worden spellen voorgesteld en uitgetest.
• Doelgroep: begeleiders, hulpverleners, therapeuten, leefgroepwerkers (van kleuters tot volwassenen)
• Duur sessie: van 9 tot 12 uur
• Plaats: Vives Spellenarchief, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
• Prijs: 35 euro

inschrijven

 

Nascholingen studenten en leerlingen laatste graad secundair onderwijs
 

Wij voorzien ook een aantal nascholingen voor studenten en leerlingen van de laatste graad in het Secundair Onderwijs.

Zo kunnen we bijvoorbeeld een vorming uitwerken voor:

 • studenten uit de lerarenopleiding (algemeen of vakspecifiek)
 • studenten ergotherapie
 • studenten logopedie
 • leerlingen uit de richting bejaardenzorg, internaatswerking, kinderverzorging...

Ook voor studenten en leerlingen uit andere richtingen bieden we graag een vorming op maat aan.

 • Er is steeds een goede afwisseling tussen verschillende werkvormen: rondleiding in het archief, het krijgen van uitleg en het uittesten van spellen. De werkvorm hangt voornamelijk af van het onderwerp, de grootte van de groep en het doel van het bezoek.
 • Grootte groep: minstens 6 personen tot maximum 50 personen. 
 • Prijs: 10 euro per student per half dagdeel (3 uur) of 5 euro per student voor een korte rondleiding en vorming van 1,5 uur.

Voor meer info over deze vormingen kunt u mailen naar spellenarchief.brugge@vives.be