Home > Over KHBO > Algemene voorstelling >Historiek

Historiek

De Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO) kan bogen op een rijke historiek, waarvan de bladzijden echter nog steeds verder worden beschreven. De laatste ingrijpende wijziging betreft de vorming van een associatie rond de Katholieke Universiteit Leuven, samen met 11 andere Vlaamse hogescholen en de KU Leuven.

De KHBO ontstond onder haar huidige vorm in 1995. Het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap bepaalde immers dat bestaande onderwijsinstellingen zich moesten verenigen in grotere multidisciplinaire entiteiten. Vijf katholieke hogescholen uit Noord-West-Vlaanderen beslisten om zich te verenigen in de KHBO: het Hoger Technisch Instituut (Brugge), Hoger Technisch Instituut (Oostende), Katholieke Industriële Hogeschool West-Vlaanderen (Oostende en Kortrijk), Sint-Andreasnormaalschool (Brugge) en Sint-Jansinstituut voor Verpleegkunde (Brugge).

Die werden omgevormd tot de departementen handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg (beiden op de campus Sint-Michiel Brugge), lerarenopleiding (campus Sint-Andreas Brugge) en industriële wetenschappen en technologie (campus Oostende). De twee Brugse campussen zijn sinds het academiejaar 2008-2009 echter samen met de centrale directie en administratie geconcentreerd op een nieuwe campus in Sint-Michiels Brugge.

Het Hoger Technisch Instituut te Brugge ontstond in 1960 en kreeg in 1967 een onderkomen in de Spoorwegstraat in Sint-Michiels, tot begin november 2008 de campus Sint-Michiel. Daar waren de departementen handelswetenschappen en bedrijfskunde en gezondheidszorg gevestigd.

Dat departement gezondheidszorg groeide deels uit het Sint-Jansinstituut voor Verpleegkunde, ontstaan na de eerste wereldoorlog. In 1952 werd een intrek genomen in een nieuw gebouw in de Oostmeers. Na de vorming van de KHBO werden de opleidingen verpleegkunde en vroedkunde samengevoegd met de paramedische opleidingen van het voormalige HTI in de campus Sint-Michiel. In het gebouw in de Oostmeers, de campus Sint-Jan genaamd, was de centrale directie en administratie gevestigd.

De oorsprong van het Sint-Andreasinstituut Normaalschool in Brugge gaat terug tot 1859. Het instituut bevond zich tussen 1879 en september 2008 aan de Garenmarkt in de Brugse binnenstad. Een jaar voor de vorming van de KHBO werd nog de afdeling regentaat plastische kunsten overgenomen van het Technisch Instituut H.-Familie. De vroegere normaalschool is nu het departement lerarenopleiding en tot voor kort de campus Sint-Andreas.

Het Hoger Technisch Instituut in Oostende ontstond in 1928 uit het "Hooger Technisch Instituut", voorafgegaan door technische avondscholen die vlak na de eerste wereldoorlog van start waren gegaan. Vanaf 1954 en gevolgd door diverse uitbreidingen kreeg de instelling een onderkomen aan de Zeedijk. In 1985 werd ook een gloednieuw gebouw in gebruik genomen aan de overkant van de Troonstraat.

In 1977 ontstond de Katholieke Industriële Hogeschool West-Vlaanderen (KIHWV) voor de nieuwe graad van industrieel ingenieur, met vestigingen in Oostende en Kortrijk. Het Hoger Technisch Instituut Oostende en het KIHWV Oostende vormen sinds 1995 samen de campus Oostende, waar het departement industriële wetenschappen en technologie is gevestigd. De voor Vlaanderen unieke luchtvaartopleidingen hebben sinds september 2007 een onderkomen gekregen in het nieuwe Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum op de internationale luchthaven Oostende-Brugge.