Home > Voorzieningen > Studentenvoorzieningen - STUVO > Sociale dienst >Studiefinanciering

Studiefinanciering

Studietoelagen van het ministerie van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Infobrochures en aanvraagformulieren kun je bekomen bij STUVO, op het secretariaat van je campus of via www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

 

Studiefinanciering vanuit STUVO

Via STUVO bestaat de mogelijkheid om financiële hulp te verkrijgen op verschillende vlakken:  

  • Voorschotten op de studietoelage van de Vlaamse gemeenschap

Veel studenten krijgen hun studietoelage pas uitbetaald als het academiejaar al enkele maanden loopt. De meeste kosten situeren zich echter vooral in het begin van het academiejaar. Indien je niet over een financiële reserve beschikt, kan je een voorschot op de verwachte studietoelage vragen.

  • Gespreide betaling van het inschrijvingsgeld

Wanneer het moeilijk ligt om het inschrijvingsgeld in één maal te betalen, kan via de studentenvoorzieningen een afspraak worden gemaakt ivm gespreide betaling van dit inschrijvingsgeld.

  • Studieleningen

Soms kan je een contract voor een renteloze lening afsluiten. Volgende criteria zijn van belang bij de behandeling van het dossier: de gezinssituatie, de financiële toestand van de student en/of het gezin en de studiekosten. 

  • STUVO - toelage

Een toelage is een vorm van een studiefinanciering waarbij het ontvangen bedrag niet moet terugbetaald worden. Een toelage zal toegekend worden in uitzonderlijke gevallen en na grondig onderzoek van de sociale en financiële situatie van de student en/of het gezin.

  • Studiefinanciering bij aankoop laptop

In bepaalde situaties kan STUVO een financieel steuntje geven onder de vorm van een STUVO -toelage of een renteloze studielening bij aankoop van een laptop.  Wil je meer weten neem dan een kijkje bij het laptopproject. 

  • Financiële tussenkomst bij het studeren met een functiebeperking

Voor een overzicht van de algemene ondersteuning, alsook de financiële tussenkomsten die STUVO biedt bij het studeren met een functiebeperking, klik hier

 

Meer weten?

  • Neem contact op met de Sociale Dienst van STUVO. Klik hier.


Terug naar overzicht 'Sociale dienst'