Home > Over KHBO > Nieuwsbrief > December 2012 - januari 2013 >KATHO en KHBO worden Katholieke Hogeschool Vives

KATHO en KHBO worden Katholieke Hogeschool Vives

West-Vlaamse hogeschool telt 13.000 studenten in 6 steden

Logo Katholieke Hogeschool Vives

De Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) en de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO) vloeien vanaf september 2013 samen in de Katholieke Hogeschool Vives. Daarmee zal de hogeschool 13.000 studenten tellen in de basisopleidingen, gespreid over 6 steden: Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende, Tielt en Torhout. KATHO en KHBO ondertekenden al op 23 juni 2010 een intentieverklaring tot verregaande samenwerking.

KATHO telt momenteel 9.000 studenten, gespreid over 7 departementen en gevestigd op 4 campussen. KATHO heeft een uitgebreid studieaanbod in 6 studiegebieden, nl. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Sociaal-agogisch werk, Industriële Wetenschappen en Technologie en Gezondheidszorg in Kortrijk, Biotechniek en Gezondheidszorg in Roeselare en Onderwijs in Tielt en Torhout.

De KHBO telt ruim 4.000 studenten, gespreid over 4 departementen op 2 campussen, nl. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Gezondheidszorg en Lerarenopleiding in Brugge, en Industriële Wetenschappen en Technologie in Oostende. KHBO en KATHO zijn dus samen goed voor 13.000 studenten in zes West-Vlaamse steden.

Voordelen van het samengaan

Opzet van de samenvoeging van beide hogescholen is om het katholiek hoger onderwijs in West-Vlaanderen verder uit te bouwen en de kennisgedreven ontwikkeling in de provincie te ondersteunen. Beide hogescholen zijn lid van de Associatie KU Leuven. Om de samenvoeging te concretiseren werken KHBO en KATHO aan een gezamenlijk beleid. Er wordt ook een overkoepelend managementmodel uitgewerkt dat vanaf volgend academiejaar wordt ingevoerd. Voor de studenten verandert er niets. Zij kunnen uiteraard hun opleiding blijven volgen aan de verschillende departementen en op de bestaande locaties van KATHO en KHBO.

De samenwerking biedt tal van voordelen. Het katholiek hoger onderwijs blijft over de hele provincie verankerd met een gemeenschappelijke, christelijk geïnspireerde identiteit. Het samengaan biedt ook een grotere waarborg voor het behoud, de afstemming en versterking van het opleidingsaanbod voor de studenten. Daarnaast worden er door beide hogescholen nieuwe flexibele leerroutes en onderwijsvormen ontwikkeld. De samenvoeging biedt daardoor nieuwe uitdagingen en kansen voor de personeelsleden van beide hoger onderwijsinstellingen.

Beide hogescholen willen ook samen een toekomstgericht beleid ontwikkelen rond innovatie, kennisvalorisatie, praktijkgericht onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en postinitiële opleidingen. Deze gezamenlijke visie wordt op die manier een belangrijke troef voor de ondernemingen, de organisaties, overheidsinstanties en het onderwijs in West-Vlaanderen. Concreet zal dit gebeuren op basis van de samenwerking tussen verschillende disciplines en de interactie tussen professioneel en academisch gerichte opleidingen. Daardoor kan de nieuwe hogeschool een belangrijke bijdrage leveren aan de kennisgedreven ontwikkeling van de provincie West-Vlaanderen. Bovendien kan men als één stem de gemeenschappelijke belangen naar buiten uit verdedigen.

Door een kwalitatief hoogstaand en uitgebreid opleidingsaanbod, afgestemd op het werkveld, aan te bieden kunnen KATHO en KHBO samen meer jongeren in eigen streek hoger onderwijs aanbieden. Het katholiek hoger onderwijs zal zo nog sterker bijdragen tot de welvaart en het welzijn in de provincie.

Vives

De nieuwe naam Katholieke Hogeschool Vives verwijst naar Juan Luis Vives (Valencia, 1492 of 1493 – Brugge, 1540). Vives geldt als de grootste Spaanse geleerde van de 16de eeuw en was na Erasmus de belangrijkste vertegenwoordiger van het humanisme in de Nederlanden.

Vives stond vooral ook bekend als onderwijsdeskundige. Zijn ideeën lagen mee aan de basis van moderne opvattingen over onderwijs, psychologie en pedagogie, en hij was daarnaast ook een voorstander van een Verenigd Europa.

Hij leefde vrijwel zijn heel actieve leven in de Nederlanden. Zo leefde hij een tijdlang in Leuven, waar hij actief was als gastdocent aan de universiteit. Hij leefde van 1523 tot 1528 afwisselend in Brugge en Engeland, en de laatste 12 jaar van zijn leven vooral in Brugge. Dat waren ook de productiefste jaren als auteur. Hij werd begraven in de Brugse Sint-Donaaskerk. Ter hoogte van de O.L.V.-kerk staat er ook een borstbeeld van Vives.