Home > Over KHBO > Algemene voorstelling > Organisatie >Hogeschoolorganisatie

Hogeschoolorganisatie

De raad van bestuur

De KHBO is een vereniging zonder winstoogmerk. In de raad van bestuur zetelen de volgende personen:

 • William De Groote, voorzitter
 • Frank Demuynck, secretaris
 • Ivan Vergauwe, penningmeester
 • Jan Beirlant
 • Marnix Cokelaere
 • Christiaan Compernolle
 • Lieven Danneels
 • Eric De Bruyne
 • Fernand Jonckheere
 • Inge Mariën
 • Marie-Thérèse Pieters
 • Jeannine Reynders
 • Karel Saenen
 • Jan Tilleman
 • Lieven Vandenberghe
 • Herman Van der Vurst
 • Patrick Vandierendonck
 • Joris Vankersschaever
 • Herman Vanlerberghe
 • Georges Verfaillie
 • Godelieve Vermeulen
 • Joos Waelkens
 • Gerard Wulleman
 • Roger Zwaenepoel
    

De directieraad

De directieraad staat in voor het dagelijks bestuur en bestaat uit:  

 • Piet De Leersnyder, algemeen directeur
 • Michel Cattoor, algemeen secretaris
 • Nancy Boucquez, departementshoofd Gezondheidszorg
 • Jan Vandekerckhove, departementshoofd Handelswetenschappen & Bedrijfskunde
 • Wim Haegeman, departementshoofd Industriële Wetenschappen & Technologie
 • Johan L. Vanderhoeven, departementshoofd Lerarenopleiding
 • Wim De Wulf, directeur financiën en administratie
   

De academische raad / departementale raden

De academische raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur, het personeel en de studenten. De departementale raad is samengesteld uit het departementshoofd, leden van het onderwijzend personeel, studenten en vertegenwoordigers van de sociaal-economische en culturele kringen. Het departementshoofd zit de raad voor.De departementale raad en de academische raad zijn, respectievelijk op het niveau van het departement en de hogeschool, bevoegd als adviesorgaan in verband met vooral alle mogelijke aspecten van de onderwijsactiviteiten.  

De studentenraad

De studentenraad brengt advies uit over aangelegenheden die de studenten aanbelangen. De raad telt minstens acht en maximum zestien verkozen vertegenwoordigers van de studenten.

 

STUVO-KHBO

En STUVO-KHBO ten slotte, wat staat voor Studentenvoorzieningen, krijgt middelen van de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking voor de financiering van de volgende sociale voorzieningen voor studenten: huisvesting en vervoer, gezondheidszorg, psychosociale begeleiding, sociale dienst, medische hulp, plaatsingsdienst en culturele en sportactiviteiten. Het beheer gebeurt paritair door vertegenwoordigers van de hogeschool en verkozen studenten.