Home > Over KHBO > Algemene voorstelling >Organisatie

Organisatie

Onze hogeschool telt een aantal organen die de werking in goede banen moet leiden.


Onder ‘hogeschoolorganisatie’ vind je wat uitleg over de samenstelling en/of bevoegdheden van:
 

  • de raad van bestuur
  • de directieraad
  • de departementale raad
  • de academische raad
  • de studentenraad
  • STUVO-KHBO


Onder ‘centrale diensten’ vind je een overzicht van personeelsleden die behoren tot de algemene directie en centrale diensten.

Onder ‘Departementale organisatie’ krijg je een inzicht in de organisatiestructuur per departement:

  • departementshoofden
  • adjunct-departementshoofd / departementssecretarissen
  • opleidingshoofden