Home > Over KHBO > Nieuwsbrief > Oktober - november 2010 >Opleiding vermogens- en successieplanning

Nieuwe BBS-opleiding vermogens- en successieplanning

De Brugge Business School (BBS) is al jaren gespecialiseerd in managementopleidingen in avond- en weekendonderwijs. Zo heeft de BBS een stevige reputatie opgebouwd op het vlak van fiscale wetenschappen. Nieuw is de opleiding ‘Vermogens- en successieplanning’.


BBS-directeur Gilbert Van Nieuwenhuyze is verheugd over de nieuwste telg: ‘Onze verwachtingen zijn hooggespannen. Uit de vele positieve reacties blijkt alvast dat we duidelijk beantwoorden aan een reële behoefte aan een vormingsinitiatief op dit vlak. Alhoewel de opleiding nog maar net is gelanceerd lopen de inschrijvingen al vlot binnen.’


Vermogens- en successieplanning, ook wel ‘estate planning’ genoemd, is dan ook actueler dan ooit. Zowat alle banken willen zich immers profileren als ‘vermogensbanken’. Bovendien staat vermogens- en successieplanning vaak centraal in het werk van ‘private bankers’. De praktijk leert dat vermogensplanning niet langer uitsluitend een zaak is voor de superrijken maar ook de gegoede middenklasse aanbelangt. Zodat steeds meer advocaten, accountants en belastingconsulenten klanten over de vloer krijgen met vaak heel concrete vragen over hoe men bvb. de vaak erg hoge schenkings- en successierechten kan vermijden.


Ook programmadirecteur Philippe Salens is opgezet met de nieuwe opleiding: ‘Bij vermogens- en successieplanning is het uitermate belangrijk om werkelijk alle vermogensaspecten in overweging te nemen. Een vermogensplanner moet dan ook van alle markten thuis zijn: fiscaliteit, erfrecht, vennootschapsrecht… In deze opleiding staat bijgevolg de multidisciplinaire aanpak centraal.’


De opleiding richt zich tot bankiers, private bankers, vermogensbeheerders, advocaten, juristen, bedrijfsrevisoren, accountants, belastingconsulenten, boekhouders, fiscalisten, vastgoedmakelaars… en hun medewerkers. ‘Onze uiteindelijke doelstelling is heel eenvoudig en voor iedereen interessant, met name mensen minder belastingen doen betalen’, besluit Gilbert Van Nieuwenhuyze, ‘en dat moet ongetwijfeld aanslaan’.


De opleiding omvat 35 sessies verdeeld over 3 modules en gaat op 8 oktober van start. Locatie: KHBO Campus Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge.


Brugge Business School

De opleidingen van Brugge Business School omvatten een ideale mix van theoretische invalshoeken en praktische inzichten die de deelnemers meteen in de dagdagelijks praktijk kunnen toepassen. Bij het opstellen van de programma’s worden bijgevolg specialisten uit het bedrijfsleven betrokken. Deze politiek is een garantie dat de informatie up-to-date is en inspeelt op de behoeften van de hedendaagse manager. Alle opleidingen vinden plaats in het weekend of ’s avonds zodat dit ideaal te combineren valt met het uitoefenen van een job. BBS staat voor betaalbare managementopleidingen van hoogstaande kwaliteit.


Andere opleidingen zijn een master class financieel management, postgraduaten fiscale wetenschappen en accounting & controlling, expert classes vennootschapsrecht en bedrijfsmanagement, en advanced management assistant.


Meer info

www.bruggebusinessschool.be of bij Gilbert Van Nieuwenhuyze: 0495 32 14 85, 050 30 51 92, info@bruggebusinessschool.be.