Home > Over KHBO > Nieuwsbrief > December - januari 2009-10 >KHBO participeert in The Energy Box

KHBO participeert in The Energy Box

Het Greenbridge wetenschapspark bouwt haar ambities verder uit met de komst van het innovatieve en ambitieuze project The Energy Box. Deze demonstrator plaatst nieuwe technologieën op het vlak van duurzame en hernieuwbare energie in de kijker. Aan de startende bedrijven wordt professionele ondersteuning geboden met financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Een heuse low carbon demohal en nieuwe kantoorvleugel maakt de Greenbridge incubator bovendien - eind 2011 - tot paradepaardje van de cleantech cluster in Oostende. De KHBO participeert in dit project.

 

De Greenbridge incubator, met Universiteit Gent, Haven Oostende, POM West-Vlaanderen, Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende en ADMB als vennoten, werd in 2006 ingewijd om startende hoogtechnologische bedrijven een broedplaats te bieden voor de groei en bloei van hun onderneming. Algauw trok Greenbridge resoluut de kaart van de duurzame en hernieuwbare energie, gesterkt door het West-Vlaamse energiekennisplatform Power-Link van de Universiteit Gent. Dat ontpopte zich in de Greenbridge incubator tot een netwerkpartner voor bedrijven, kennisinstellingen en beleidsactoren, actief in de cleantech sector.

 

'Power-Link speelt in op het actuele, innovatieve en creatieve karakter van de nieuwe energieproductie- en consumptiemarkt en creëert zo een onderzoeksplatform met een eigen cleantech omgeving: de Greenbridge site', zegt afgevaardigd bestuurder, professor Greet Van Eetvelde. 'In onze dagelijkse incubatiewerking krijgen we vaak de vraag van startende bedrijven om hen bij te staan bij de lancering van een innovatieve energietechnologie. De roll-out van die vraag was de aanzet voor het indienen van het project The Energy Box'.

 

'Voeg daarbij de vaststelling dat te weinig bewezen technologieconcepten in Vlaanderen de weg naar de markt vinden en je hebt een nicheproject. Er zijn voldoende financieringsmogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling van technologieën, maar de derde 'O', de 'O' van 'ondernemen', wordt te weinig geprikkeld', aldus professor Van Eetvelde.

 

Het innovatiepotentieel in Vlaanderen, en in het bijzonder in West-Vlaanderen, wordt volgens haar dan ook onderbenut. The Energy Box wil hierop doorwerken en het ondernemerschap in de cleantech sector een boost geven. De demonstrator richt zich specifiek naar KMO’s, bv. start-ups en spin-offs, die marktrijpe technologieën kunnen aanbieden, maar de weg naar de markt nog niet vonden. De Box biedt cleantech innovaties en combinaties marktintroductie, via demonstratie en monitoring in realtime, maar ook en vooral door professionele bedrijfsondersteuning te bieden in de fase van het prille ondernemerschap. ‘De technologieën zullen een half jaar tot maximum een jaar begeleid worden in samenwerking met een team van professionele consultants’, zegt Van Eetvelde.

 

Het concept van The Energy Box past perfect in de visie en missie van Greenbridge. Het wetenschapspark richt zich tot startende en doorgroeiende bedrijven met focus op nieuwe energietechnologieën. Het incubatie- en innovatiecentrum biedt eminente ondersteuning aan alle uitdagingen waarmee jonge bedrijven - hightech start-ups in het bijzonder - te maken krijgen. In synergie met Power-Link geldt Greenbridge als broedplaats voor de industrieel-technologische energie-economie én als bedrijventerrein dat alternatieve energietoepassingen implementeert en demonstreert. Actuele onderzoeks- en investeringsprojecten richten zich bijvoorbeeld naar kleine windturbines, alternatieve brandstoffen & tankfaciliteiten, de waterstofeconomie, smarttech in gridtoepassingen, etc.

 

Zo kadert Greenbridge, en in het bijzonder The Energy Box, perfect binnen de uitbouw van de Oostendse achterhaven als industriële en kennisregio voor hernieuwbare energie. Het havengebied ontplooit zich snel en doelgericht als speerpuntregio in Vlaanderen voor cleantech bedrijvigheid in ruime zin, en kent een booming van initiatieven rond clean technology. Het totale kostenplaatje van The Energy Box benadert € 7.5 miljoen, waarvan ongeveer de helft investeringen. Voor de subsidies geniet Greenbridge steun van Europa, de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen.

 

Meer info

Prof. dr. ir. Greet Van Eetvelde en An Meganck, PR en communicatie
Wetenschapspark 1 - Plassendale I, B-8400 Oostende
Tel +32 (0)59 24 27 47 Fax +32 (0)59 24 27 38
E-mail info@power-link.be

www.power-link.be