Home > Onderzoek >Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO)

Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO)

De evolutie in de samenleving en de stijgende vraag naar kenniswerkers leiden ertoe dat ook het hoger onderwijs meer en meer onderzoeksactiviteiten gaat ontplooien. 

Als instelling die academisch en professioneel hoger onderwijs aanbiedt ontwikkelt de KHBO zich in zijn regio tot een innovatie- en kenniscentrum dat kennis en oplossingen zoekt op vraag van en in samenwerking met partners uit het werkveld.

Het Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek heeft duidelijk een innovatief doel. Het omvat activiteiten die gerelateerd zijn aan het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, method(iek)en, (beleids)maatregelen en structuren. Een vertaling en integratie van theoretische kennis naar concrete toepassingen of nieuwe contexten staat hierbij centraal.

Anderzijds betreft Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek ook onderzoeksactiviteiten die verband houden met het implementeren, evalueren en testen van al deze aspecten.